TORO Turfguard Sverige

Toro® Turf Guard Trådlös Jord visningssystem hjälper dig att förbättra
gräs, jord och vatten eektiviten.
Turf Guard är en revolutionerande
teknik som låter dig veta vad so m händer under ytan på din anläggning,
så att du kan göra saker på rätt tid, mer underbyggda justeringar.
Turf Guard använder senor stavar, som sitter på två nivåer, monteras enkel
i green, fairway eller tee. Installationen är snabb och lätt utan några kablar,
grävning och golfare märker aldrig sensorn. Så fort sensorn är i mark,
så mäter den noggrant fukt, temperatur och salthalt nivå i din jord på två
djup, i realtid. Att data samlas upp och sammanställs i enkelt, lätt förståligt
tabeller, diagram och instrumentpaneler. Denna information kan sedan nås
från alla Internet-anslutna dator genom att ansluta till systemets
webbaserade gränssnitt. Du kan även komma åt din sensor information från
en webb-aktiverad mobiltelefon.