Det ställs allt högre krav på kontrollen av dammpartiklar vid olika typer av arbetsmiljöer. För att dammet inte ska driva med vinden, ser vårt fuktsystem Spray Stream System till att partikarna stannar inom området där hanteringen sker.

Läs mer om dust control eller kontakta oss for more info.
product sheet Aquagate produktblad – vattenkanon 2012