Våra produktgrupper för fontänlösningar:

Fontän produkter med högst prestanda.

Fontän produkter från utvalda tillverkare.

 • Vattenrening
 • PH-kontroll
 • Sandfilter
 • Bakteriekontroll (UV-ljus)
 • Munstycken i olika storlekar
 • Pumpar
 • Belysning
 • Programvara (datastyrning, styrutrustning, ljudanläggning med mera i alla möjliga varianter)

Information om products

Fontän produkt

 Flytande Fontän
Torg i fontänyta fontän produkt

 Fasta montera Fontän
 

Lg sonic Installation Golfbana fontän produkt

Flytande Ultraljudsenhet
 
Varför välja en ultraljuds lösning? 
 • För att eliminera upp till 90% av befintliga alger
 • För att förhindra tillväxt av nya alger
 • Att ha en kemisk-fri lösning
 • Att ha en säker lösning för fisk, växter och andra vattenlevande organismer
 • Att behandla stora vattenytor, såsom sjöar och reservoarer
 • För att undvika skador på industrisystem, till exempel filter i reningsverk
 • Att ha lösning som kräver lite underhåll

 

If you want more information about any of our products, you are always welcome to contact us. We are happy to send you a complete product description and care instructions. Contact Us for more information about our products.