Om LG Sonic

 LG Sonic produkter erbjuder specialiserade underhållslösning för dammar och bevattnings reservoarer. Vi är en vattenrening företag som erbjuder tekniska alger regleringlösningar som är miljövänliga.Vår övervakningsteknik hjälper till att kontrollera vattenkvaliteten, alger i sjöar och reservoarer för dricksvatten och är en kemikaliefri lösning för att bevara vattenlevande organismer och samtidigt ta bort befintliga alger.

Mer information finns i katalog