Dammbindning

Det ställs allt högre krav på kontrollen av dammpartiklar vid olika typer av arbetsmiljöer. För att dammet inte ska driva med vinden, ser vårt effektiva dammbindningsystem till att partikarna stannar inom området där hanteringen sker.

 

Dammbindning är lämpligt vid olika industrimiljöer, hamnar, vägarbeten, sprängningar, rivningar av hus med mera. Vi använder oss av Spray Stream System vars funktion påminner om en snökanon, men istället för snö sprids fuktighet som lägger sig på dammet och tvingar ner partiklarna på marken.