Installation av bevattning och fontän anläggningar.

Vår entreprenadavdelning säkerställer kvaliteten vid installationer och har tillgång till specialmaskiner för schakt och plöjning av rör. På redan etablerade grönytor kan vi utföra installationer med mycket små markskador. En befintlig fotbollsplan blir därför spelbar samma dag som vi slutfört installationen.

Vi utför installation av bevattningssystem för Golf, Park, Tennis, Fotboll, Hästanläggningar.

 

Vi erbjuder uthyrning av maskiner med eller utan förare.