Bevattning på Golfbana med Toro bevattning

Bevattning på Golfbana med Toro bevattning
Optimerad bevattning med Toro bevattnings system