Bevattning för gröna miljöer

Bevattning

Aquagate levererar kompletta system för bevattning till golfbanor, fotbollsplaner, tennisbanor, parker, kyrkogårdar och privata trädgårdar. Vår verksamhet omfattar också dammbindning vid olika typer av industrimiljöer, till exempel vägarbeten, sprängningar eller rivningar av hus.

 

 

Bevattningssystem på en idrottsarena

Bevattningssystem på en idrottsarena

Bevattningssystem på Golfbana med Toro

Bevattningssystem på Golfbana med Toro

 

 

Tillförsel av vatten skapar optimala förutsättningar för växtlighet och därmed en grönare miljö. Ytan får en högre överlevnadsgrad och bevattningen kan utföras på ett professionellt sätt. För ett effektivt användande av vatten sker spridningen nattetid, för att inte störa övrig skötsel och för att minimera avdunstningen.

 

Bevattningsprodukter

Aquagate har valt ut de bästa produkterna från världens ledande tillverkare inom bevattningsområdet.  I kombination med vår kunskap och långa erfarenhet kan vi erbjuda dig en bevattningsanläggning anpassad efter dina behov, med funktionsgaranti.