varför automatisk bevattning

Varför automatisk bevattning?

Automatisk bevattning i trädgården är ett sätt att ge dina växter och gräsmatta rätt mängd vatten utan att du behöver göra det manuellt. Det finns många fördelar med automatisk bevattning, till exempel:

 • Du sparar tid och energi som du kan lägga på andra saker i trädgården eller i livet.
 • Du sparar vatten och pengar eftersom du undviker att slösa på vatten eller övervattna dina växter.
 • Du får en grönare och friskare trädgård som blomstrar och växer bättre.
 • Du kan åka på semester eller resa bort utan att oroa dig för att din trädgård ska torka ut eller bli försummad.
Det finns olika typer av automatisk bevattning som passar olika behov och områden. Till exempel kan du använda dig av:
 • Pop-up-spridare som sprutar ut vatten i olika riktningar och täcker stora ytor som gräsmattor.
 • Droppslangar som läcker ut vatten längs med slangen och ger en jämn och precis bevattning till häckar, buskar, rabatter eller trädgårdsland.
 • Smarta system som kopplas till en app och anpassar bevattningen efter väder, markfuktighet, ljusstyrka och temperatur.

Om du vill veta mer om automatisk bevattning och vilket system som passar dig bäst, kan du läsa mer på
​​​​​​​Bevattning Trädgård
Där hittar du också produkter och tips för att installera och använda automatisk bevattning i din trädgård.

Automatisk bevattning i trädgårdenAutomatisk bevattning i trädgården
Automatisk bevattning i trädgården
Automatisk bevattning i trädgården
Automatisk bevattning av golfbananAutomatisk bevattning av golfbanan
Automatisk bevattning av golfbanan
Automatisk bevattning av golfbanan

Automatisk bevattning av golfbanan är ett sätt att ge gräset optimala förutsättningar för tillväxt, kvalitet och motståndskraft. Det finns flera anledningar till varför automatisk bevattning är fördelaktig, till exempel:

 • Det sparar tid och arbete för greenkeepern som slipper bevattna manuellt eller justera bevattningstiderna efter väder och vind.
 • Det ger en jämn och precis vattenfördelning över hela banan som minskar risken för torrfläckar, sjukdomar, ogräs och skador.
 • Det anpassar bevattningen efter gräsets behov och markens fuktighet, vilket minskar vattenförbrukningen och kostnaderna.
 • Det förbättrar spelkvaliteten och upplevelsen för golfarna som får en grön och välskött bana att spela på.
Det finns olika typer av automatisk bevattning som passar olika golfbanor och klimat. Till exempel kan man använda sig av:
 • Centralstyrd bevattning som styrs av en dator som kan programmeras med olika bevattningsscheman och sensorer som mäter markfuktighet, temperatur, nederbörd och vind.
 • Zonstyrd bevattning som styrs av en timer som kan ställas in med olika bevattningstider för olika zoner på banan, till exempel greener, fairways, tees och bunkrar.
 • Smart bevattning som kopplas till en app eller ett molntjänst som anpassar bevattningen efter väderprognoser, historiska data och aktuella förhållanden.

Om du vill veta mer om automatisk bevattning av golfbanor och vilket system som passar dig bäst, kan du läsa mer på Bevattning Golf 

Automatisk bevattning av fotbollsplanen är ett sätt att ge gräset optimala förutsättningar för tillväxt, kvalitet och motståndskraft. Det finns flera anledningar till varför automatisk bevattning är fördelaktig, till exempel:

 • Det sparar tid och arbete för den som sköter planen, eftersom bevattningen sker nattetid och styrs av ett system som anpassar sig efter väder och markfuktighet.
 • Det sparar vatten och pengar, eftersom bevattningen blir mer effektiv och undviker över- eller underbevattning.
 • Det förbättrar spelkvaliteten och upplevelsen för fotbollsspelarna, eftersom planen blir grönare, friskare och fri från damm och torrfläckar.
Det finns olika typer av automatisk bevattning som passar olika fotbollsplaner och klimat. Till exempel kan man använda sig av:
 • Sprinkler, som består av flera spridare runt och på planen som sprutar ut vatten i olika riktningar och täcker stora ytor.
 • Bevattningsmaskin, som är en mobil lösning som kan bevattna flera planer med en slang som rullas upp på maskinen efter bevattningen.
 • Smart bevattning, ansluten till en app eller en molntjänst som justerar bevattningen baserat på väderprognoser, historiska data och aktuella förhållanden.

Om du vill veta mer om automatisk bevattning av fotbollsplaner och vilket system som passar dig bäst, kan du läsa mer på Bevattning Fotboll. Där hittar du också produkter och tips för att installera och använda automatisk bevattning i din fotbollsplan.

Automatisk bevattning av fotbollsplanenAutomatisk bevattning av fotbollsplanen
Automatisk bevattning av fotbollsplanen
Automatisk bevattning av fotbollsplanen
Automatisk bevattning av kyrkogårdenAutomatisk bevattning av kyrkogården
Automatisk bevattning av kyrkogården
Automatisk bevattning av kyrkogården

Automatisk bevattning av kyrkogården är ett sätt att ge växterna och gräset rätt mängd vatten utan att du behöver göra det manuellt. Det finns många fördelar med automatisk bevattning, till exempel:

 • Du sparar tid och energi som du kan lägga på andra saker i kyrkogården eller i livet.
 • Du sparar vatten och pengar eftersom du undviker att slösa på vatten eller övervattna dina växter.
 • Du får en grönare och friskare kyrkogård som blomstrar och växer bättre.
 • Du kan använda insamlat regnvatten som en hållbar vattenkälla för din bevattning.
Det finns olika typer av automatisk bevattning som passar olika typer av kyrkogårdar. Till exempel kan du använda dig av:
 • Sprinkler eller pop-up-spridare som sprutar ut vatten i olika riktningar och täcker stora ytor som gräsmattor eller gravområden.
 • Droppslangar eller självvattnande krukor som läcker ut vatten längs med slangen eller krukan och ger en jämn och precis bevattning till häckar, buskar, rabatter eller krukväxter.
 • Smarta system som kopplas till en app eller ett molntjänst som anpassar bevattningen efter väder, markfuktighet, ljusstyrka och temperatur.

Om du vill veta mer om automatisk bevattning och vilket system som passar dig bäst, kan du läsa mer på Bevattning Kyrkogårdar.
Där hittar du också produkter och tips för att installera och använda automatisk bevattning i din kyrkogård.

Bevattning - en guide för dig som vill ha en grön och vacker yta.

Vill du ha en yta som blomstrar och växer? Då behöver du ge dina växter rätt mängd vatten vid rätt tillfälle. Men hur vet du hur mycket och hur ofta du ska vattna? Och hur kan du bygga ett smart och effektivt bevattningssystem som passar din yta? I den här guiden får du tips och råd om allt som har med bevattning att göra, från trädgårdsslangar och vattenspridare till droppbevattning. Läs vidare och lär dig mer om hur du kan skapa en grön oas med hjälp av vatten.

Varför är bevattning viktigt?

Bevattning är en av de viktigaste faktorerna för att få växterna att trivas och utvecklas. Vatten är nödvändigt för att växterna ska kunna utföra fotosyntes, ta upp näring och transportera ämnen i växtkroppen. Vatten hjälper också växterna att reglera sin temperatur och motstå torka och sjukdomar. Om växterna får för lite vatten kan de bli vissna, gula och svaga. Om de får för mycket vatten kan de drabbas av syrebrist, rötter och svampangrepp.

Hur mycket och hur ofta ska man vattna?

Det finns ingen enkel regel för hur mycket och hur ofta man ska vattna, eftersom det beror på flera faktorer, såsom växtart, jordtyp, klimat, årstid och väder. Som tumregel kan man dock säga att det är bättre att vattna sällan och rikligt än ofta och lite. Det gör att vattnet tränger ner djupt i jorden och stimulerar växterna att bilda djupa och starka rötter. Det är också bra att vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen, när solen inte är som starkast och avdunstningen är lägre. Ett sätt att kontrollera om växterna behöver vatten är att känna på jorden med fingrarna. Om jorden känns torr och smulig är det dags att vattna. Om jorden känns fuktig och kladdig kan du vänta med att vattna.

Vilka typer av bevattning finns det?

Det finns många olika sätt att vattna sin trädgård, från enkel handbevattning med vattenkanna eller slang till avancerade bevattningssystem med automatik och timer. Här är några av de vanligaste typerna av bevattning:
 • Handbevattning: Detta är det enklaste och billigaste sättet att vattna, men också det mest tidskrävande och vattenkrävande. Handbevattning innebär att man vattnar med en vattenkanna eller en slang med ett munstycke. Fördelen med handbevattning är att man kan anpassa mängden och riktningen av vattnet efter varje växt. Nackdelen är att det är lätt att vattna för mycket eller för lite, och att det kan vara svårt att nå alla växter jämnt.

 • Vattenspridare: Detta är ett mer effektivt och bekvämt sätt att vattna stora ytor, som gräsmattor, rabatter och grönsaksland. Vattenspridare är anslutna till en slang och sprider vattnet i ett jämnt mönster över ett visst område. Fördelen med vattenspridare är att man kan vattna stora ytor snabbt och enkelt, och att man kan ställa in en timer för att automatiskt starta och stoppa bevattningen. Nackdelen är att vattenspridare kan slösa mycket vatten om de inte är rätt inställda, och att de kan vattna onödiga ytor, som gångar, staket och husväggar.
  ​​​​​​​
 • Droppbevattning: Detta är ett mycket smart och vattensnålt sätt att vattna enskilda växter, som krukväxter, buskar och träd. Droppbevattning består av ett nätverk av tunna slangar med små hål eller droppmunstycken som levererar vatten direkt till växternas rötter. Fördelen med droppbevattning är att man kan ge varje växt exakt den mängd vatten den behöver, och att man minimerar avdunstning och ogrästillväxt. Nackdelen är att droppbevattning kan vara dyr och komplicerad att installera och underhålla, och att man kan behöva en pump och en tryckregulator för att få rätt vattentryck.
Hur bygger man ett eget bevattningssystem?

Om du vill bygga ett eget bevattningssystem för din yta behöver du några grundläggande komponenter, såsom:
 • Vattenkälla: Detta kan vara en kran, en brunn eller en sjö. Det är viktigt att vattenkällan har tillräckligt med vatten och tryck för att försörja ditt bevattningssystem.

 • Slangar: Detta är de rör som transporterar vattnet från vattenkällan till vattenspridarna eller droppmunstyckena. Slangarna ska vara av god kvalitet och ha rätt dimension för ditt bevattningssystem. Du kan använda olika typer av slangar, som trädgårdsslangar och Pem rör.

 • Kopplingar: Detta är de delar som ansluter slangarna till varandra och till vattenkällan, vattenspridarna eller droppmunstyckena. Kopplingarna ska vara täta och lätta att montera och demontera. Du kan använda olika typer av kopplingar, som snabbkopplingar, skarvkopplingar eller krananslutningar.

 • Vattenspridare eller droppmunstycken: Detta är de delar som sprider eller droppar vattnet över växterna. Vattenspridare eller droppmunstycken ska vara anpassade till dina växters behov och ditt bevattningssystems kapacitet. Du kan använda olika typer av vattenspridare eller droppmunstycken, som munstycken, sprinklerpistoler, vattenspridare, micro-drip-system.

 • Bevattningsautomatik eller timer: Detta är en enhet som automatiskt startar och stoppar ditt bevattningssystem vid förinställda tider eller intervaller. Bevattningsautomatik eller timer är ett bra sätt att spara tid och vatten, och att säkerställa en jämn och regelbunden bevattning. Du kan använda olika typer av bevattningautomatik eller timer, som elektroniska eller smarta uppkopplade system.

För att bygga ett eget bevattningssystem behöver du följa några steg, såsom:

  • Planera ditt bevattningssystem: Börja med att rita en skiss över din trädgård och markera var du har dina växter, din vattenkälla, dina slangar, dina kopplingar, dina vattenspridare eller droppmunstycken och din bevattningautomatik eller timer. Bestäm hur mycket och hur ofta du vill vattna dina växter, och hur stort och komplicerat ditt bevattningssystem ska vara.

  • Köp dina bevattningstillbehör: Gå till en Er leverantör eller skicka ett mail till oss.

  • Kontakta oss så ger vi er ett förslag på en bevattningsanläggningen.