Fontän för sköna miljöer

Med en fontänanläggning kan ni skapa en skön och trivsam miljö.
​​​​​​Fontäner förgyller miljöer vid köpcentra, parker, kyrkor och torg. De skapar mervärden för besökarna och fungerar som en naturlig länk till platsens historia.

Vi tar fram skräddarsydda lösningar för nyanläggning eller renovering av äldre fontäner. Efter dina önskemål bygger vi ihop hela funktionen med pumpar, rening och munstycken. Om du vill addera ljus eller ljud ordnar vi det. Datateknik, integrerat LED-ljus och professionell ljudanläggning ger obegränsade möjligheter, där bara fantasin sätter gränserna.

Kontakt

​​​​​​​
info@aquagate.se
010-179 4000
flytande fontänflytande fontän
fontän aquagate
fontän

Våra produktgrupper för fontän lösningar

Produkter med högst prestanda.

Fontänprodukter från utvalda tillverkare
 • Vattenrening
 • PH-kontroll
 • Sandfilter
 • Bakteriekontroll (UV-ljus)
 • Munstycken i olika storlekar
 • Pumpar
 • Belysning
 • Programvara (datastyrning, styrutrustning, ljudanläggning med mera i alla möjliga varianter)​​​​​​​
flytande fontänflytande fontän
flytande fontän aquagate
flytande fontän aquagate
 Flytande fontän
fontän på torgfontän på torg
fontän torg aquagate
fontän torg aquagate
 Fast monterad fontän
aquagate ultraljudaquagate ultraljud
aquagate ultraljud
aquagate ultraljud
Flytande ultraljudsenhet

Varför välja en ultraljuds lösning? 

 • För att eliminera upp till 90% av befintliga alger
 • För att förhindra tillväxt av nya alger
 • Att ha en kemisk-fri lösning
 • Att ha en säker lösning för fisk, växter och andra vattenlevande organismer
 • Att behandla stora vattenytor, såsom sjöar och reservoarer
 • För att undvika skador på industrisystem, till exempel filter i reningsverk
 • Att ha lösning som kräver lite underhåll

Vi har fontänutrustning till alla kunder

För mer fontänprodukter besök www.nordicfountains.com. Fontändelar i rostfritt Ansi 304 som standard, samtliga delar kan tillverkas i Ansi 316.
 
Fontän/pool belysning med marknadens längsta drifttider upp till 100.000 timmar.
dammdamm
damm aquagate

Dammanläggning

Vi erbjuder också effektiva lösningar på problem med igenväxta dammar. Våra reningssystem gör vattnet rent och klart genom ökad vattencirkulation och syresättning. Dammen återfår sin naturliga funktion och blir ett vackert inslag i parken eller på golfbanan.

Spegeldammar för vackrare miljöer

​​​​​​Dammar i parker och på golfbanor blir inte alltid så vackra som planerat. Att dammar växer igen kan bero på felkonstruktion eller att de inte fått tillräckligt vattendjup – men ofta beror alger och oönskad växtlighet på dålig eller obefintlig vattencirkulation och syresättning.

Aerator och fontänanläggningar

Våra flytande aeratorer och fontänanläggningar löser många av problemen. Vattnet blir klart och återfår en god vattenkvalitet. Anläggningarna har driftsäkra motorer 220/380 volt i storlekar mellan 0,5 Hk till 40 Hk. Du kan välja mellan 35 olika munstycken, kompletta med automatikskåp och belysning i olika utförande och storlek. Vid grunt vatten passar våra horisontellt monterade anläggningar som bara kräver 0,6 meters vattendjup. Vertikala anläggningar behöver minst 1,0 till 1,5 meters vattendjup.