Bevattning för parken

Våra bevattningsanläggningar i parken underlättar etableringen, höjer kvaliteten på grönytor och gör skötseln mer effektiv. Vid problem med alger och oönskad växtlighet i dammar erbjuder vi olika typer av reningsanläggningar som ger klart vatten och säkerställer en god vattenkvalitet.

vi använder följande bevattningstyper, droppbevattning i planteringsytor runt träd, i vissa fall i gräsmatta,  spridare bevattning i gräsmattan planteringsytor.

 

Droppbevattning i rabatt

Droppbevattning i rabatt

 

Droppbevattning

Droppslangen placeras ovan jord eller nedgrävd. Eftersom vattnet tillförs vid plantans rotsystem bevattnas ingen onödig yta, ingen avdunstning eller vindavdrift sker. Vandalsäkert och osynlig när den monteras under mark.

 

Droppbevattning har många fördelare

Bevattningstekniken –

Genom att varje enskilt droppställe ger lika mängd vatten kan växten tillföras både vatten och näring i exakta kvantiteter. En gynnsam balans mellan luft och vatten i rotzonen eftersom inte hela markprofilen vattnas.

 

Skonsam Bevattning –

När ingen bevattning sker på bladverket, minskar risken för svampangrepp.

 

Vatten besparande bevattning –

Droppbevattning gör att vatten sparas genom att avdustningen är minimal, avsaknad av vindavdrift och ingen onödig bevattning sker på ytor mellan träd och plant rader.

 

Energi snål bevattning –

Den låga bevattningsintensiteten och det låga arbetstrycket gör att endast små energisnåla pumpar behövs. Med automatik kan hela dygnet utnyttjas samtidig som arbete sparas .

 

Droppslangen droppställe –

Avståndet mellan droppställe anpassas till odlingen, såsom rotsystemets storlek, jordart och planteringsavstånd.

 

Droppslangen –

Toro tryckreglerad droppslang har labyrintdroppställen med membran, som ger samma vattenmängd vid olika tryck. Tryckreglerad droppslang används huvudsakligen då man vill ha en jämn bevattning längs hela slangen hela sträcka, passar även när det är stora nivå skillnader finns inom området där slangen skall installeras. Dessutom ger denna typ av slang möjlighet att installeras i längre längder från samma anslutningspunkt.

Droppslangen har ett rekommenderat arbetstryck = 1 – 3,5 bar.

 

Tryckregleringsventil –

Vid högre vattentryck behövs tryckregleringsanordning.

 

Vatten filtrering –

All droppbevattning kräver filtrerat vatten. Filtreringsgrad 0,1 mm rekommenderas.

 

Återströmningsskydd–

All droppbevattning behöver återströmningsskydd minst BA klass 4, detta för att skydda vårt dricksvatten.Vid gödsel injektor i systemet måste BA klass 5 användas. Klass 5 betyder att vattengap måste finnas.

 

Toro droppslang – Toro marknadsledande på bevattning.

Bevattningsprodukter för Parker

 

Aquagate har valt ut de bästa produkterna från världens ledande tillverkare inom bevattningsområdet.  I kombination med vår kunskap och långa erfarenhet kan vi erbjuda dig en bevattningsanläggning anpassad efter dina behov, med funktionsgaranti.