Spegel dammar för vackrare miljöer

Dammar i parker och på golfbanor blir inte alltid så vackra som planerat. Att dammar växer igen kan bero på felkonstruktion eller att de inte fått tillräckligt vattendjup – men ofta beror alger och oönskad växtlighet på dålig eller obefintlig vattencirkulation och syresättning.

 

Aerator och fontänanläggningar

Våra flytande aeratorer och fontänanläggningar löser många av problemen. Vattnet blir klart och återfår en god vattenkvalitet. Anläggningarna har driftsäkra motorer 220/380 volt i storlekar mellan 0,5 Hk till 40 Hk. Du kan välja mellan 35 olika munstycken, kompletta med automatikskåp och belysning i olika utförande och storlek. Vid grunt vatten passar våra horisontellt monterade anläggningar som bara kräver 0,6 meters vattendjup. Vertikala anläggningar behöver minst 1,0 till 1,5 meters vattendjup.

 

För mer info om AquaControl

 

 

      dammar Ultunas - vackra spegeldamm dammar - Flytande Areator/fontän i en damm