Toro Precision Soil Sensor.

Utsedd till årets produkt 2012 av tidningen Popular Mechanics.

Toro Precision soil sensor mäter kontinuerligt fuktnivåer i jorden och bestämmer när bevattningen behövs. Utrustningen spar vatten och optimera ditt bevattningssystem. 

Systemet är uppbyggt med 2 trådlösa komponenter – en mottagare som monteras vid automatikskåp samt att en sensor installeras i marken. Varje gång fukthalten överstiger inställd värd, den optimal nivå för växtmaterialet så förhindras automatikskåpet att  köra några bevattningsprogram.

Spara Vatten – spara pengar


Bevattning sker endast när växtmaterialet säger till.

Trådlös kommunikation

Upp till 150 meter i öppet landskap.

Signalstyrka Indikerar LED

En multi-färg LED på sensorsonden indikerar styrkan radiosignal att hjälpa att finna en lämplig installationsplats.

Automatisk kalibrering

Sensorn detekterar automatiskt jordart och justera alla beräkningar efter detta.

Tunn design

Sensorn är supertunna 20 mm, detta för att undvika skador får gräsklipparen kan även monteras under gräs mattan.

Lång batteritid

De utbytbara batterier räcker upp till 2 år med alkaliska batterier (längre med litium).

 

 Mer information http://www.toro.com/xtrasmart/ 
Produktblad https://www.aquagate.se/wp-content/uploads/2013/03/Toro-Precision-Soil-sensor-aquagate.pdf